70623854_2842729579130492_11211177141615
66334802_2630253430378109_85100833932564
71024684_2842729632463820_66285301100414
71083487_2842729572463826_68251956660928
70992410_2842727749130675_55810100535209
zingen3
koeien
tuin
mevr. vd wal
buiten zitten
Ons team

Zorgboerderij de Witrik is een gezinsbedrijf: Arnold en Gretha van der Veen en de dochters Beitske van Zwol-v.d. Veen en Pytsje v.d. Veen.

Daarnaast wordt de zorgboerderij ondersteund door vrijwilligers en stagiaires.

Lees meer

Visie

Op de boerderij staat niet de productie, maar het beleven van het boerenbestaan voorop.

 

Dit betekent onder andere dat het bedrijf, door de jaren heen, niet is meegegaan in de trend van schaalvergroting.

Lees meer

Doelgroep

 

Zorgboerderij 'de Witrik' biedt dagbesteding aan ouderen en volwassenen in de regio die op zoek zijn naar een alternatief aanbod op de reguliere dagbesteding. Het kan hier gaan om een lichamelijk en/of geestelijke beperking.

Lees meer

Dagbesteding

 

In de zorg voor en omgang met met de deelnemers gaan wij uit van de belevingsgerichte zorg. Met belevingsgerichte zorg wordt er naar gestreefd dat mensen hun leven kunnen vervolgen op die manier die ze zelf graag willen.

Lees meer

  • Facebook Social Icon

Contact

zorgboerderijdewitrik

Contactpersoon: Pytsje van der Veen

Wyldpaed West 30

9287 VK Twijzelerheide

Tel: 0646527723