Statuten

KvK-nummer

Stichting VZW

69734593

(ANBI)

RSIN 857989364

Activiteitcode:88999

Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Witrik (ANBI)

Wordt een vriend van zorgboerderij de Witrik.

 

U steunt de stichting voor min. 10 euro

per jaar, of stort een eenmalige gift op

Rabo-rekening IBAN

NL15 RABO 0323 4968 22 (o.v.v. eenmalige gift).

 

Verantwoording van de gekregen gelden wordt afgelegd in een financieel jaarverslag.

Publicatie verslag volgt hier.
 

Wilt u ons op deze wijze steunen:

download hier het formulier

Otto Hilbrand Zijlstra

bestuurslid

Het bestuur:

Antje de Jong

bestuurslid

Pytsje van der Veen

voorzitter

vacature

penningmeester

  • Facebook Social Icon

Contact

zorgboerderijdewitrik

Contactpersoon: Pytsje van der Veen

Wyldpaed West 30

9287 VK Twijzelerheide

Tel: 0646527723