Statuten

KvK-nummer

Stichting VZW

69734593

(ANBI)

RSIN 857989364

Activiteitcode:88999

Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Witrik (ANBI)

Wordt een vriend van zorgboerderij de Witrik.

Stichting VZW is in 2017 opgericht om de activiteiten van de zorgboerderij te ondersteunen die niet door zorggelden kunnen worden bekostigd. Ook zet de stichting zich in om de zorgboerderij te ontwikkelen tot een duurzame zorgplek.

 

Verantwoording van de gekregen gelden wordt afgelegd in een financieel jaarverslag.

Publicatie verslag volgt hieronder.
 

Het bestuur:

Pytsje van der Veen

voorzitter

Otto Hilbrand Zijlstra

bestuurslid

Antje de Jong

bestuurslid

Fokke Rekker

penningmeester

Elk half jaar maakt Stichting de Witrik voor haar donateurs en bezoekers van de zorgboerderij een mooie nieuwsbrief. Hierdoor bent u altijd op de hoogte van de ontwikkelingen van de Stichting. In volgorde van tijd vindt u hieronder de nieuwsbrieven.

*Nieuwsbrief 1 oktober 2018     *Nieuwsbrief 2 juni 2019         *Nieuwsbrief 3 januari 2020       *Nieuwsbrief 4 juli 2020

  • Facebook Social Icon

Contact

zorgboerderijdewitrik

Contactpersoon: Pytsje van der Veen

Wyldpaed West 30

9287 VK Twijzelerheide

Tel: 0646527723