top of page

Het bedrijf


Zorgboerderij de Witrik is gevestigd aan de rand van het dorp Twijzelerheide te midden van de Friese Wouden. Kenmerkend voor de Friese Wouden is het coulisselandschap gevormd door houtsingels. Houtsingels vind je terug rond de weilanden van zorgboerderij de Witrik.
Wanneer alles groeit en bloeit is dit een prachtig gezicht. Het onderhoud en het behouden van de houtsingels is tevens een nevenactiviteit van ons bedrijf.

Zorgboerderij de Witrik boert op biologische wijze waarbij respect voor mens, dier en natuur hoog in het vaandel staan. Op het bedrijf worden Fries Hollandse koeien gehouden voor de melk, vleesproductie en verkoop.

 

Op het bedrijf bevinden zich zo'n dertig koeien en dertig stuks jongvee. In het voorjaar en in de zomer loopt al ons vee buiten, in de loop van de herfst worden alle dieren naar binnen gehaald in de Hollandse grupstal zodat ze de winter droog kunnen doorbrengen.

Rondom de boerderij is twintig hectare grasland aanwezig.

Doordat we volgens de biologische werkwijze boeren wordt er geen kunstmest of andere mineralen gestrooid over het grasland.

Doordat we volgens de biologische werkwijze boeren wordt er geen kunstmest of andere mineralen gestrooid over het grasland. In het voorjaar worden de percelen bemest met drijfmest en vast (ruige) mest.

Elk jaar wordt er graskuil en hooi van eigen land gewonnen zodat er in de winter voldoende voer is voor onze dieren.

Naast de koeien zijn er ook andere dieren op ons bedrijf aanwezig.

Achter de boerderij bevind zich een stal waar kleinvee gehouden wordt zoals kippen, eenden, cavia's konijnen en geiten.
De eenden hebben de mogelijkheid om rond te lopen op een grasperceel, ook kunnen ze een frisse duik nemen in de eendenpoel.

 

Naast de boerderij staat een kippenhok met ren, in de ren bevinden zich ook een aantal duiven.
De eieren van de kippen en eenden zijn voor eigen gebruik.
De duiven, cavia's, konijnen en geiten worden hobbymatig gehouden.

De verblijven zijn toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking zodat ook zij mee kunnen helpen met de zorg voor deze dieren.

Tenslotte zijn er een aantal katten en een hond aanwezig die het heerlijk vinden een aai over hun bol te krijgen of even met iemand te ravotten.

Op het erf van de boerderij bevindt zich aan beide zijden van de boerderij een grote groentetuin.
In de groentetuin worden diverse groenten verbouwd zoals sla, boerenkool, andijvie, prei, komkommer, courgettes, rode bieten en nog veel meer. Ook worden er fruit geteeld zoals aardbeien, appels, peren, kruislanders en vlierbessen. In de herfst worden veel van deze gewassen verwerkt tot levensmiddelen. In de oogstperiode gebruiken we de groenten uit de tuin voor de warme middagmaaltijd.

bottom of page