top of page

Typerend voor zorgboerderij de Witrik zijn de Fries Hollandse koeien met hun verschillende kleurslagen en aftekeningen. Vanaf zijn jonge jaren is Arnold van der Veen fanatiek fokker van de witrik, in het fries ook wel "wytrêch" genoemd. Witrikken worden gekenmerkt door een egaal haarkleed met witte aalstreep over de rug en meestal een gespikkelde kop en flanken.

Daarnaast zijn de dieren opvallend doordat ze horens dragen.In de moderne melkveehouderij worden horens voortijdig verwijderd.

Tegenwoordig zijn witrikken zeldzaam geworden en vooral de Fries Hollandse.


Pytsje heeft in de afstudeerfase van de opleiding dier- en gezondheidszorg,  in opdracht van het Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen, onderzoek gedaan naar het behoud van witrik en andere zeldzame kleuren. Arnold is één van de laatste boeren die nog  Fries Hollandse witrikken fokt. Naast de witrik fokt Arnold van der Veen op de vale en blauwe kleur. Deze kleuren komen van oudsher ook voor bij het Fries Hollandse vee.

De vale en de blauwe kleur in combinatie met de witrik aftekening, de horens en het prachtige coulisselandschap geeft een zeer uniek, bont en gekleurd landschapsbeeld.

bottom of page