top of page

Activiteiten

Zorgboerderij de Witrik biedt een grote diversiteit aan activiteiten. Hierbij geven wij alvast een indruk van wat er allemaal mogelijk is op de boerderij.

Het kan zijn dat de activiteit die u zo graag doet er niet tussen staat, maar die wel goed realiseerbaar is op de boerderij.

Hierover willen wij dan graag met u in gesprek gaan.

* Het bezoeken en/ of voeren van de koeien, kippen, eenden, duiven, konijnen,

   cavia's, geiten, katten en hond

* Het schoonhouden van de pluimveehokken, konijnen- en caviaverblijven en

   eventueel het schoonhouden van de verblijven van het overige vee.

* De hond uitlaten.

* Het observeren van de dieren bij drachtigheid, ziekte, geboorte of,

   helaas ook, sterven.

* Het onderhouden van de moestuin, bemesten van de tuin, planten van

   groenten/bloemen,verzorgen van planten, siertuin onderhoud, appels,

   peren en ander fruit plukken.

* Het bewerken van producten uit de tuin: jam, vruchtensap en appelmoes maken,

   groenten inleggen.

* Warme maaltijd voorbereiden door aardappelen te schillen en groente( uit de tuin)

   voor te bereiden.

* Eten koken en tafel dekken.

* Het erf onderhouden: schoon houden door middel van vegen of poetsen,

   klein onderhoud aan hokken en stalgebouwen.

* Het onderhouden van de weilanden, afrastering, elzensingels en houtwallen

* Diverse seizoensactiviteiten: touwen vlechten, pakjes hooi van het land halen,

   sneeuw ruimen,herfst- of kerststukjes maken, hout kloven.

* Bewegingsactiviteiten als wandelen, fietsen op pedaal- of hometrainer en balspelen.

* Activiteiten die een beroep doen op de zintuigen ( gehoor, smaak, zicht, reuk, tast)

* Muziek luisteren en maken.

* Boeken en tijdschriften lezen.

* Gezelschapspel spelen.

* Bewerken van materialen.

* En natuurlijk, niet te vergeten, zo nodig een middagdutje in een ruststoel of bed.

Middagmaaltijd

Zorgboerderij de Witrik biedt deelnemers de mogelijkheid om tussen de middag gebruik te maken van een warme maaltijd. Hiervoor vragen wij een kleine vergoeding. Ook kunnen de deelnemers hun zelf meegebrachte lunch tussen de middag nuttigen.

De zorg

Zorgboerderij de Witrik biedt dagbesteding aan ouderen en volwassenen. In de zorg voor en omgang met met de deelnemers gaan wij uit van de belevingsgerichte zorg.

Met belevingsgerichte zorg wordt er naar gestreefd dat mensen hun leven kunnen vervolgen op die manier die ze zelf graag willen.
Op de zorgboerderij bepaald de zorgvrager zelf wat goed is voor hem/haar (zolang hij/zij daarmee geen gevaar voor zichzelf of anderen vormt). Wij bekijken waar de behoeftes van de zorgvrager liggen en stemmen hier het aanbod op af. Samenwerking met familieleden of naasten zien wij als grote meerwaarde, zeker wanneer een zorgvrager niet meer in staat is zelf keuzes te maken handelen wij zoveel mogelijk in de geest van de oorspronkelijke keuzes.

Vervoer

In overleg kan het vervoer naar en van de zorgboerderij door de zorgboerderij verzorgt worden.

bottom of page