top of page

Op de boerderij staat niet de productie, maar het beleven van het boerenbestaan voorop. Dit betekent onder andere dat het bedrijf, door de jaren heen, niet is meegegaan in de trend van schaalvergroting. Juist de waardering voor het kleine en het behoud van oude waarden zijn de boventoon gaan voeren. Het fokken en houden van de zeldzame "Witrik" is hiervan een mooi voorbeeld.
 

Ook respect voor de natuur, wat zich uit in biologische landbouw, vinden wij zeer belangrijk. Door de jaren heen heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een kleinschalig bedrijf te midden van een prachtige omgeving, de Friese Wouden, waar romantiek van lang geleden nog heerst.
 

In de zorg voor mensen streven wij naar een zinvolle dagbesteding en het ervaren van welzijn door onze deelnemers. Welzijn is voor ieder mens uniek, ieder mens heeft andere behoeftes om dit welzijn te kunnen ervaren.In ons aanbod voor zorg is de behoefte van de deelnemer ons uitgangspunt. Het samenwerken met familie en naasten zien wij als grote meerwaarde. Zeker wanneer een zorgvrager niet meer in staat is zelf keuzes te maken, dan nog proberen wij zoveel mogelijk te handelen in de geest van hun oorspronkelijke keuzes.Als zorgboerderij bieden wij aandacht en vertrouwen. Kleinschalige zorg en continuïteit van zorg is hierbij van groot belang, hierdoor is er aandacht voor iedere deelnemer.

 

Wij vinden het  belangrijk dat mensen in hun waarde worden gelaten, op deze manier kan er een vertrouwensband worden opgebouwd.

Wij geven en verwachten waardering en respect van en voor elkaar. Juist waardering en respect maakt zorgen voor een ander en omgaan met een ander zo bijzonder.

bottom of page