Zoeken
  • zorgboerderijdewit

Nestkastjes


Een tijdje terug hebben we bouwpakketten voor nestkastjes ontvangen van de Vogelwacht Twijzelerheide e.o. Samen hebben een aantal deelnemers met een vrijwilliger de nestkastjes in elkaar gezet en openingen gemaakt voor de vogels.

Daarna zijn de nestkastjes in bomen geplaatst op het erf van de boerderij en in het weiland.


0 keer bekeken
  • Facebook Social Icon

Contact

zorgboerderijdewitrik

Contactpersoon: Pytsje van der Veen

Wyldpaed West 30

9287 VK Twijzelerheide

Tel: 0646527723